Të gjitha kategoritë
EN
I fortë, por i qetë, Nder përjetë

home>Qendra e shërbimit>Qendra e Lajmeve

Rrënjët me tre lobe janë fryrëse për mirëmbajtjen dhe riparimin e përditshëm

2020.12.17
Rrënjët me tre lobe janë fryrëse për mirëmbajtjen dhe riparimin e përditshëm

Mirëmbajtja e ventilatorit Roots ndahet në mirëmbajtje sipas përmbajtjes së punës: mirëmbajtja e pamjes, mirëmbajtja e lubrifikimit, mirëmbajtja e aksesorëve dhe mirëmbajtja e gjendjes së funksionimit.

Sipas ciklit të mirëmbajtjes mund të ndahet në: inspektim ditor, mirëmbajtje mujore dhe mirëmbajtje sezonale.